REGISTER NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE (RKD)
 
1. OPIS REGISTRA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
2. UPORABNIŠKI VMESNIK
3. PRILAGAJANJE UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ZA DELO
4. ORODNA VRSTICA
5. ISKANJE
6. O REGISTRU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
 
   
OPIS REGISTRA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
   

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine.

Uporabnik lahko podatke pregleduje na karti, kjer so podatki interaktivno povezani z veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik ter fotografijami enot.

   
UPORABNIŠKI VMESNIK
   
Pregledovalnik karte v osrednjem delu prikazuje podatkovne sloje v določenem merilu. V spodnjem desnem kotu je merilo, zgornjem pa orodja za premik po karti in povečavo/pomanjšavo karte.Orodna vrstica vsebuje orodja za iskanje po sistemu in informacije o dediščini, osnovne GIS funkcije za navigacijo, merjenje in tiskanje karte.
Grafični vmesnik s karto vsebuje možnostjo pošiljanja sporočil glede delovanja RKD.
Informacijski del vsebuje okno za prikazovanje rezultatov iskanja in informacij in legendo.
Informacijski del lahko razširimo, posamezne rubrike pa povečamo.
   
 
   
   
PRILAGAJANJE UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ZA DELO
   
 
   
   
ORODNA VRSTICA
   
Iskanje po evidenčni številki dediščine, imenu in kraju.
Z orodjem povečamo pogled karte. Na karti narišemo pravokotnik ali pa na lokacijo zgolj kliknemo. Karto lahko povečamo tudi kolesom miške, ki ga zavrtimo stran od sebe.
Z orodjem pomanjšamo pogled karte. Na karti narišemo pravokotni ali pa na lokacijo zgolj kliknemo. Karto lahko povečamo tudi kolesom miške, ki ga zavrtimo proti sebi.
Z orodjem premikamo karto po ekranu.
S klikom na orodje karto povečamo na celotno Slovenijo.
S klikom na orodje karto povrnemo v prejšnji pogled.
S klikom na orodje pogled karte vrnemo v pogled naprej.
S klikom na lokacijo odpremo padajoč meni s seznamom časovnice, enot dediščine metapodatkovnim opisom franciscejskega katastra na tem območju. Podatki v seznamu se prikažejo le, če je sloj viden. S klikom na izbrano enoto se v oknu izpiše opis enote. V spodnjem delu okna s klikom Dodaj med rezultate pa ta opis prenesemo v okno Rezultati.
   
 
   
S klikom na gumb odpremo pogorno okno, kjer izberemo med tremi tipi merjenja: koordinate, razdalje ali površine.
 
  S klikom na lokacijo dobimo njene koordinate.
  Merjenje pričnemo s klikom na lokacijo, smer začrtamo s kliki po karti. Ko želimo črto zaključiti, dvakrat kliknemo.
  Merjenje območja pričnemo s klikom na lokacijo. Za zaris območja moramo klikniti vsaj tri lokacije.
   
S klikom na orodni gumb se zbrišejo vsi rezultati iskanja v oknu Rezultati.
S klikom na orodni gumb odpremo pogovorno okno, kjer potrdimo, da želimo karto natisniti.
   
   
ISKANJE
   
 
ISKANJE PO EVIDENČNI ŠTEVILKI DEDIŠČINE
   
 
   
   
ISKANJE PO IMENU IN KRAJU
   
 
   
   
O REGISTRU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
   
 
Upravljalec registra nepremične kulturne dediščine Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10, Ljubljana
Vodja registra nepremične kulturne dediščine Ksenija Kovačec Naglič
 
Avtor razvoja elektronskega poslovanja registra nepremične kulturne dediščine: Franc J. Zakrajšek
 
 
Pri uporabi podatkov iz registra mora vsak uporabnik register navesti kot vir podatkov (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 16/2008).