Datum stanja podatkov: 12.1.2018

VARSTVENI REŽIMI KULTURNE DEDIŠČINE (eVRD): navodila za uporabo
 
1. Opis sistema eVRD: e-varstveni režimi dediščine
2. Uporabniški vmesnik
3. Prilagajanje uporabniškega vmesnika za delo
4. Orodna vrstica in povezave
5. Iskanje
6. Vloga za uporabo podatkov
 --  
1. OPIS SISTEMA eVRD: e-varstveni režimi dediščine
 --  
V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD (http://evrd.situla.org) so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine.  Ministrstvo za kulturo je sistem vzpostavilo zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag. Območja v sistemu eVRD so povzeta po registru nepremične kulturne dediščine.

Spletni pregledovalnik omogoča:
- pregledovanje podatkov na karti režimov, kjer so podatki interaktivno povezani s priročnikom pravnih režimov varstva in veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik
- iskanje po EŠD (evidenčni številki dediščine iz registra), imenu in kraju enote dediščine ter parcelni številki,
- prevzem podatkov sloja eVRD v aktivni obliki ("shp" datoteka) na osnovi izpolnjene vloge.
 --  
2. UPORABNIŠKI VMESNIK
 --  
Spletni pregledovalnik eVRD omogoča iskanje in pregledovanje režimov dediščine. Osrednji del pregledovalnika zavzema karta s podatkovnimi sloji režimov dediščine, parcelami, hišnimi številkami, občinami, naselji ter podlago ortofoto.  V spodnjem desnem kotu je merilo, v zgornjem desnem kotu pa sta orodji za premik po karti in povečavo/pomanjšavo karte. Orodna vrstica vsebuje orodja za iskanje po sistemu eVRD, osnovne GIS funkcije za navigacijo, informacije o režimih, možnost merjenja razdalj in tiskanje karte.

Informativni del vsebuje okno za prikazovanje rezultatov iskanja in informacije o režimu, legendo in opozorilo glede virov podatkov.

Uporabniški vmesnik je povezan s spletno storitvijo za oddajo vloge za uporabo podatkov in prevzem podatkov o režimih.
 --  
 
 --  
3. PRILAGAJANJE UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ZA DELO
 --  
 
 --  
4. ORODNA VRSTICA IN POVEZAVE
 --  
Iskanje po evidenčni številki dediščine (EŠD), imenu in kraju, občini ter po parceli.
Z orodjem povečamo pogled karte. Na karti narišemo pravokotnik ali pa na lokacijo zgolj kliknemo. Karto lahko povečamo tudi kolesom miške, ki ga zavrtimo stran od sebe.
Z orodjem pomanjšamo pogled karte. Na karti narišemo pravokotni ali pa na lokacijo zgolj kliknemo. Karto lahko povečamo tudi kolesom miške, ki ga zavrtimo proti sebi.
Z orodjem premikamo karto po ekranu.
S klikom na gumb dobimo pogled na celotno Slovenijo.
S klikom na gumb karto povrnemo v prejšnji pogled.
S klikom na gumb karto vrnemo v pogled naprej.
S klikom na lokacijo odpremo padajoč meni s seznamom enot dediščine na tej lokaciji. S klikom na izbrano enoto se v oknu izpiše opis enote. V spodnjem delu okna s klikom Dodaj med rezultate opis prenesemo v okno Rezultati.
--
--
S klikom na gumb odpremo pogorno okno, kjer izberemo med tremi tipi merjenja: koordinate, razdalje ali površine.
 
  S klikom na lokacijo dobimo njene koordinate.
  Merjenje pričnemo s klikom na lokacijo, smer začrtamo s kliki po karti. Ko želimo črto zaključiti, dvakrat kliknemo.
  Merjenje območja pričnemo s klikom na lokacijo. Za zaris območja moramo klikniti vsaj tri lokacije.
   
S klikom na gumb se zbrišejo vsi rezultati iskanja v oknu Rezultati.
S klikom na gumb odpremo pogovorno okno, kjer potrdimo, da želimo karto natisniti.
 --  
Povezava na spletno stran Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
Povezava na Register nepremične kulturne dediščine.
Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine.
Povezava na elektronski obrazec za oddajo vloge za uporabo podatkov in elektronski prevzem podatkov.
Navodila za uporabo spletne aplikacije.
   
5. ISKANJE
  Spletni pregledovalnik eVRD omogoča iskanje po EŠD, imenu in kraju, parceli in občini.
Rezultate iskanja prikaže v informativnem delu Rezultati in na karti.
Če rezultati niso v vidnem obsegu karte, s klikom na desni gumb miške na izbranem rezultatu odpremo meni za povečavo enote, premik na enoto ali izbris enote iz seznama rezultatov.
.
 
ISKANJE PO EVIDENČNI ŠTEVILKI DEDIŠČINE
   
 
    
ISKANJE PO IMENU IN KRAJU
    
 
ISKANJE PO OBČINI
ISKANJE PO PARCELI
   
6. VLOGA ZA UPORABO PODATKOV
  Z vlogo za uporabo podatkov uporabnik lahko pridobi podatke sloja eVRD v aktivni digitalni obliki ("shp" datoteka) za enkraten in nepridobiten namen uporabe.
Uporabnik se z oddajo vloge obvezuje, da bo upošteval v vlogi navedene pogoje uporabe podatkov. Pridobljenih podatkov ni dovoljeno niti delno niti v celoti objaviti na javno dostopnih spletnih straneh oziroma portalih brez predhodnega pisnega soglasja ministrstva.

Z vlogo za uporabo podatkov uporabnik lahko pridobi podatke za geografski obseg pristojnosti ene območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (izjemoma po predhodnem dogovoru tudi za celotno Slovenijo). Če uporabnik potrebuje podatke za več območnih enot, mora oddati več vlog.

Vlogo preveri administrator sistema in uporabniku v najkrajšem možnem času odgovori po elektronski pošti. Če je uporaba podatkov odobrena, uporabnik skupaj z odgovorom prejme uporabniško ime in geslo za prevzem podatkov. Uporabnik praviloma dobi pravico za enkraten prevzem podatkov (izjemoma tudi večkraten prevzem v omejenem časovnem obdobju).

Elektronski naslov za vprašanja glede prevzema in uporabe podatkov je: rkd@gov.si.
O SISTEMU eVRD
Upravljalec sistema eVRD Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10, Ljubljana
Vodja sistema eVRD Ksenija Kovačec Naglič
 
Avtor razvoja sistema eVRD: Franc J. Zakrajšek